Bimi-no-Himitsu

AD+D: Keiichiro Tajiri / PH: Koji Hayashi / CL: Shibata Shoten